PKS-yhteisöraportit vuonna 2022

HEL 2022-007709
More recent handlings
Case 10. / 53 §

PKS-yhteisöraportti 3/2022

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 3/2022.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin raportissa luetelluista PKS-yhteisöistä vuodelta 2022. Raportti on laadittu yhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella.

Sote-uudistuksen voimaantuloon liittyen PKS-raportointia on kehitetty yhdessä Espoon ja Vantaan kanssa niin, että jatkossa raportissa seurataan HSL:n ja HSY:n taloutta ja toimintaa. Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken. HUS-yhtymän osalta raportointi ja seuranta järjestetään erikseen kaupungin osalta yhteistyössä kaupunginkanslian ja sotepe-toimialan kesken.

Seurantaraportti on liitteenä.

Close

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 07.11.2022 § 113

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi PKS-yhteisöjen seurantaraportin 2/2022.

20.06.2022 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718

pia.halinen@hel.fi
Close

This decision was published on 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen(a)hel.fi