Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymisessä

HEL 2022-007818
More recent handlings
§ 10

Toimivallan siirtäminen keskushallinnossa taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksymiseksi 10.6.2022 alkaen

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että taloushallintopalveluliikelaitoksen laskujen hyväksyjät sekä heidän nimetyt sijaisensa ovat sijaisuusaikana oikeutettuja hyväksymään taloushallintopalveluliikelaitoksen laskuja oman osastonsa tai palvelualueensa osalta 10.6.2022 alkaen seuraavasti:

Osasto
Laskujen hyväksyjät
Sijainen
Keskitetyt palvelut
Harri Numminen 
Lauri Mattila
Taloushallinnon palvelut
Pasi Rauhaniemi
Anu Hiltunen tai Sini Jääskeläinen 
Palkkahallinnon palvelut
Ellika Willgrén
Maija Husso tai Kaisa Coussement

Lisäksi:
- Taloushallinnon palvelut -osaston Talouden järjestelmät - palvelualueella laskujen hyväksyjä on Päivi Lahti ja sijaisina Riitta Keskisaari tai Saila Turkka.
- Palkkahallinnon palvelut -osaston HR-järjestelmät -palvelualueella laskujen hyväksyjä on Kari Kallio ja sijaisina Maija Husso tai Kaisa Coussement.

Lisäksi toimitusjohtaja päätti, että hyväksyminen voidaan jättää tekemättä kun:
- Bosti-hankintajärjestelmään on tehty hankintavaltuuksien mukaisesti tilaus sekä toimituksen vastaanottomerkintä
- lasku vastaa CM-järjestelmässä hyväksyttyä sopimusta
- lasku vastaa M2-järjestelmässä hyväksyttyä menoa.

Samalla toimitusjohtaja päätti, että ostolaskujen käsittelyssä tulee noudattaa rahoitusjohtajan 12.10.2012 § 184 antamaa ostolaskujen tarkastus- ja hyväksymisohjetta.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön (Kaupunginvaltuusto 18.5.2022 § 106) 11 luvun 2 §:n 8 kohdan mukaan liikelaitoksen johtaja päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää laskujen, maksuosoitusten ja muistiotositteiden hyväksymiseen oikeutetuista henkilöistä ja hyväksymismenettelyn järjestämisestä.

This decision was published on 10.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

tiia.kumpulainen@hel.fi

Decisionmaker

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja