Käyttöomaisuudesta poistettava irtaimisto, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2022-007819
More recent handlings
§ 11

Taloushallintopalveluliikelaitoksen käyttöomaisuudesta poistettava irtain

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti, että Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitoksen irtainta poistetaan oheisen liitteen mukaisesti 31.5.2022.

Päätöksen perustelut

Poistettavalla irtaimella ei ole jäljellä poistoarvoa ja ne on toimitettu hävitettäväksi Helsingin kaupungin käytöstä poistettavan irtaimen käsittelyohjeen mukaisesti. Samalla alaskirjataan myös sellainen hankinta-arvoltaan vähäinen irtain, joka olisi tullut alun perin käsitellä menona käyttötaloudessa, ei investointina. Näistä alaskirjauksista tulee kuluja yhteensä 888,11€.

This decision was published on 15.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Tiia Kumpulainen, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 25106

tiia.kumpulainen@hel.fi

Decisionmaker

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja