Ohje, toimeksiantosopimukset Helsingin kaupungilla, kaupunginkanslia

HEL 2022-008092
More recent handlings
§ 35

Toimeksiantosopimukset Helsingin kaupungilla

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteen mukaisen ohjeen koskien toimeksiantosopimuksia Helsingin kaupungilla.

Päätöksen perustelut

Tässä ohjeessa on päivitetty vuonna 2006 annettua toimeksiantosopimus-ohjetta erityisesti työsuhteen ja toimeksiantosuhteen välisen rajanvedon osalta. Ohjetta on päivitetty myös muilta osin, kuten ennakonpidätykseen liittyvien menettelytapojen osalta sekä tehty teknisiä muutoksia käytön sujuvoittamiseksi.

This decision was published on 06.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Vilma Kivioja, suunnittelija, puhelin: 09 310 37273

vilma.kivioja@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Toimeksiantosopimukset Helsingin kaupungilla

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.