Opetussuunnitelman muutos, Pihlajiston ala-aste, luvut 6.2 ja 4.3

HEL 2022-008269
More recent handlings
§ 76

Opetussuunnitelman muutos, Pihlajiston ala-aste, luvut 6.2 ja 4.3

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Pihlajiston ala-asteen opetussuunnitelman muutokset lukuihin 6.2 Arvioinnin yleiset periaatteet ja 4.3 Monialainen oppiminen, ilmiöpohjainen oppiminen liitteen mukaisesti. Muutos astuu voimaan 1.8.2022.

Perusopetusjohtaja päättää koulukohtaisen opetussuunnitelman hyväksymisestä suomenkielisen perusopetuksen osalta. (Toimintasääntö 16.6.2022 luku 4.1.1).

Päätöksen perustelut

Opetushallitus on 22.12.2014 antanut määräyksen perusopetuksen valtakunnallisista perusteista, jotka on otettu käyttöön portaittain alkaen 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa on yhteinen osuus, vuosiluokkakokonaisuudet vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 sekä oppiaineosuus. Helsingin kaupungin peruskoulujen opetussuunnitelman yhteinen osuus koostuu kunta- ja koulukohtaisista osuuksista.

Opetussuunnitelman kuntakohtainen osuus on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 16.6.2015 (§ 61) ja vuosiluokkakokonaisuudet 1.3.2016 (§ 14). Koulukohtaiset osuudet on hyväksytty opetuslautakunnan suomenkielisessä jaostossa 21.6.2016 (§ 57). Uudistettu valtakunnallinen arviointia koskeva luku 6 Oppimisen ja osaamisen arviointi otettiin käyttöön 1.8.2020 sellaisenaan ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan suomenkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman kyseisen luvun kuntakohtaiset tarkennukset kokouksessaan 8.9.2020 (§ 37).

Opetussuunnitelma on koulun opetuksen ja kasvatuksen työväline. Opetussuunnitelmaa muutetaan ja tarkennetaan koulun opetuksen ja kasvatuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti.

Pihlajiston ala-asteen johtokunta on esittänyt muutettavaksi koulun opetussuunnitelman lukuja 6.2 Arvioinnin yleiset periaatteet ja 4.3 Monialainen oppiminen, ilmiöpohjainen oppiminen. Opetussuunnitelman kohtaan 6.2 lisätään tekstiin loka- liittyen oppimiskeskusteluiden aikatauluihin. Opetussuunnitelman kohtaan 4.3 tekstiä muutetaan käytännössä helpommin toteutettavaksi. Molempia muutoksia on työstänyt opettajien työryhmä, asiaa on käsitelty johtoryhmässä ja esitelty koulumme opettajille.

Liitteenä on Pihlajiston ala-asteen opetussuunnitelmaan muutettavat tekstit kokonaisuudessaan.

This decision was published on 29.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Kirsi Kukkonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 81030

kirsi.kukkonen2@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja