Valtuustoaloite, Kruunuvuoren Öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön vahvistaminen

HEL 2022-008460
More recent handlings
Case 5. / 170 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ym. valtuustoaloitteesta Kruunuvuoren öljysäiliö 468:n kulttuurikäytön vahvistamiseksi

Culture and Leisure Committee

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuravan lausunnon:

Kulttuuri ja vapaa-aikalautakunta ei kannata valtuutettu Rantasen esitystä, jonka mukaan kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vuokraisi kaupunkiympäristön toimialan hallinnassa olevan Laajasalossa sijaitsevan öljysäiliö 468:n tilan ja toimisi tilan edelleenvuokraajana erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin.

Kaupunkiympäristön toimialan ydintehtäviin kuuluu kaupungin tilojen vuokraustoiminta ja sen vuoksi on luontevaa, että myös öljysäiliön vuokraus kuulu tälle toimialalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on luopunut välivuokraajan roolista, kustannusten läpinäkyvyyden parantamiseksi ja roolien selkeyttämiseksi.

Kruunuvuorenrannassa Saaristolaivastonkadun päässä lähellä merenrantaa sijaitseva Säiliö 468 on paviljonkityyppisessä käytössä vuodesta 2012 ollut entinen öljysäiliö. Kyseessä on 16 metriä korkea ja halkaisijaltaan 35 metrinen siilo, jonne on lukittavissa oleva käynti. Tilassa on toteutettu valotaideteoksia ja se on avoimesti myös vuokrattavissa kaupunkiympäristön toimialan kautta. Nykyinen vuokrataso on 200 euroa (ilman alv:a) esityspäivältä ja 100 euroa (ilman alv:a) rakennus- ja purkupäiviltä tästä puolet. Vuoden 2022 syyskuuhun mennessä säiliössä on pidetty 17 tapahtumaa.

Tilan käytölle on selkeitä rajoituksia; kyse on kylmätilasta, joka on käytettävissä ainoastaan lumettomana aikana käytännössä huhtikuusta marraskuuhun. Tila myös kaikuu ja sen käyttöön liittyvä tapahtumatekninen infrastruktuuri on puutteellinen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kuitenkin tilaa kaupunkikulttuurisesti kiinnostavana alueen historiaa ja sen omaleimaisuutta tukevana maanmerkkinä. On suotavaa, että tilaa voisi myös jatkossakin käyttää rajoitustensa puitteissa tapahtumallisessa käytössä ja ihmisten kohtauspaikkana.

Mikäli kaupunkiympäristön toimialalla jatkaa nykyisenkaltaista tilan vuokraustoimintaa ja huolehtii mahdollisuuksien mukaan myös tilankäyttöä tukevan infrastruktuurin ylläpidosta, voi kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala olla tapahtumallisena yhteistyökumppanina. Eri toimijat voisivat jo nyt hakea nykyisentyyppisen vuokrahinnan mukaisesti tilassa järjestettäviin tapahtumiin tukea kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan taide- ja kulttuuriavustuksista. Tämä kannustaisi ei-kaupallisia toimijoita käyttämään nykyistä paremmin tilaa ja olisi samalla kustannustehokas ja läpinäkyvä toimintatapa. Myös tietoa tilasta ja sen käyttömahdollisuuksista voitaisiin nykyistä paremmin jakaa myös kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viestintäkanavissa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupunginkanslia on pyytänyt kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoa 30.11.2022 mennessä kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomas Rantasen ja 19 muun valtuutetun aloitteesta, jossa esitetään, että kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sopisivat yhdessä järjestelystä, jossa edellinen vuokraisi jälkimmäiselle kohtuullisen tasoisella kiinteällä vuosivuokralla mahdollisesti ylläpidon lisäkustannukset huomioiden. Tavoitteena olisi, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ottaisi vastuulleen tilan edelleenvuokrauksen ja tapahtumien kuratoinnin ja tuen. Aloite on kokonaisuudessaan liitteenä.

Asiasta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta, mutta on sovittu, että yhteisen lausunnon antaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta. Valmistelu on tehty yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Close

This decision was published on 07.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. kulttuurijohtaja
Reetta Heiskanen

Ask for more info

Veikko Kunnas, kulttuurin edistämisen päällikkö, puhelin: 09 310 37002

veikko.kunnas@hel.fi