Palkkiosta päättäminen, terveysasemilla työskentelevien lääkärien palkkioiden korottaminen 1.6.2022 alkaen

HEL 2022-008631
More recent handlings
§ 30

Sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemilla työskentelevien lääkärien palkkioiden korotukset 1.6.2022

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti korottaa sosiaali- ja terveystoimialan terveysasemilla työskentelevien lääkärien paikallisen sopimuksen mukaisia palkkioiden kahdella prosentilla 1.6.2022 alkaen.

Päätöksen perustelut

Kunnallisen Lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan terveyskeskuslääkärien euromääräisiä toimenpide- ja käyntipalkkioita on korotettu 1.6.2022 alkaen kahdella prosentilla. Tehdyn valtakunnallisen sopimusratkaisun mukaan myös paikallisiin sopimuksiin perustuvia vastaavia palkanosia korotetaan kahden prosentin yleiskorotuksella 1.6.2022 alkaen.

This decision was published on 01.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Paikallinen ves LS palkkiokorotukset 1.6.2022

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.