Ateriakorvaus, kouluruoan valmistaminen oppilaalle, Keinutien ala-aste

HEL 2022-008661
More recent handlings
§ 88

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Perusopetusjohtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close