Vuokraus, toimitilat, Vuosaarentie 7, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-008707
More recent handlings
§ 41

Tarvepäätös talousrakennuksen vuokraamisesta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden käyttöön, Vuosaarentie 7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tilatarpeesta Vuosaaressa, osoitteessa Vuosaarentie 7 sijaitseviin noin 1 866 m² suuruisiin koulutiloihin liittyen. Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta kulttuuripalvelukokonaisuuden hallintaan 1.8.2022 alkaen siten, että arvonlisäveroton kokonaisvuokra on 11 569,20 euroa kuukaudessa ja 138 830,40 euroa vuodessa.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on yhdessä kaupunginkanslian kanssa pyrkinyt edistämään tyhjiksi jäävien kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä ennen niiden purkamista tai myyntiin päätymistä. Kaupunkistrategian mukaisesti kulttuurialan ammattilaisten työskentelymahdollisuuksia parannetaan erityisesti myös kantakaupungin ulkopuolella.

Vuosaaren lukion toiminta siirtyi uudisrakennukseen kesällä 2021. Tyhjiksi jääneet lukion vanhat tilat soveltuvat hyvin eri taidetoimintoihin ja noin 1 866 m² suuruinen osuus lukion käytössä olleista tiloista vuokrataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle taiteilijoiden työ- ja opetustiloiksi siihen saakka, kunnes rakennus puretaan.

Tilat vuokrataan kaupunkiympäristön toimialalta määräaikaisella sopimuksella 1.8.2022 alkaen. Sopimus on voimassa 31.1.2024 asti, mutta sopimuksen tarkempi päättymisajankohta on sidottu kohteen purkuaikatauluun, joka varmistuu syksyllä 2023. Tiloista perittävä vuokra on 6,20 €/m²/kk eli 11 569,20 euroa kuukaudessa ja 138 830,40 euroa vuodessa. Lisäksi kaupunkiympäristön toimiala perii yleiskustannuksena 0,50 €/m²/kk eli 933 euroa kuukaudessa ja 11 196 euroa vuodessa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala maksaa puolet kiinteistön käyttösähköstä kulutukseen perustuvan laskutuksen mukaan.

Tilojen vuokraamisesta aiheutuvat kustannukset rahoitetaan koronapalautumisen määrärahojen käyttösuunnitelman mukaisesta kulttuuri- ja tapahtuma-alan tukemiseen kohdennetuista käyttövaroista.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala vuokraa tilat eteenpäin operaattorille, joka puolestaan solmii vuokrasopimuksia yksittäisten toimijoiden kanssa. Operaattori vastaa toiminnan sisällöstä ja valvoo, että se on rakennukseen soveltuvaa.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 90 toimivaltaansa tilahanketta koskevan tarveselvityksen hyväksymisestä toimialajohtajalle hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin perusteella. Päätöksen mukaisesti toimialajohtaja päättää toimialan tarveselvityksistä hankkeen kokonaisarvon ollessa enintään 500 000 euroa.

This decision was published on 01.07.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Pontus Högström, arkkitehti, puhelin: 09 310 21714

pontus.hogstrom@hel.fi

Elli Alho, suunnittelija, puhelin: 09 310 87967

elli.alho@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja