Toimivallan siirtäminen, kaupunginkanslia, elinkeino-osasto, hankemäärärahojen oikeudet

HEL 2022-008835
More recent handlings
§ 54

Elinkeino-osaston organisaatiomuutoksen vaikutukset keskitettyyn hanketoimintaan varatun määrärahan vastuisiin

Strategiajohtaja

Päätös

Vs. strategiajohtaja päätti oikeuttaa alla mainitut kaupunginkanslian elinkeino-osaston yksiköt hallinnoimaan keskitettyyn hanketoimintaan, talousarviokohta 1 50 04, varattuja määrärahoja seuraavasti:

Hanke
Yksikkö
Projektinumero
Kaupunkiakatemia yhteistyön toteuttaminen
Yritysten toimintaympäristöt
1095103
HOPE-hanke
Yritysten toimintaympäristöt
1098059
Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfolio
Yritysten toimintaympäristöt
1095128
6Aika-koordinaatio-hanke
Yritysten toimintaympäristöt
109800100104
Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi
Matkailu ja kohdepalvelut
1098083
 

Päätöksen perustelut

Kansliapäällikkö on 25.4.2002 § 97 hyväksynyt kaupunginkanslian toimintasäännön muuttamisen.

Keskitettyyn hanketoimintaan varatun määrärahan käytön vastuisiin nyt tehtävä muutos vastaa elinkeino-osaston yksikkörakennetta 1.8.2022 alkaen.

Nyt tehtävä päätös kumoaa strategiajohtajan päätökset 2.3.2022 § 6, 22.3.2021 § 20, 12.5.2021 § 58, 29.6.2021 § 65 ja 13.4.2022 § 27.

Nyt tehtävä strategiajohtajan päätös koskee hankkeiden hallinnointia ja on muilta osin sidottu hankkeiden rahoituspäätösten ehtoihin.

This decision was published on 26.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna Lehtovaara, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36685

anna.lehtovaara@hel.fi

Decisionmaker

Timo Cantell
vs. strategiajohtaja
Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja