Vahingonkorvaus, henkilövahinko 24.6.2022, Uimastadion

HEL 2022-008996
More recent handlings
§ 32

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

This decision was published on 16.02.2024

Close