Ohje, palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet 1.9.2022 lukien

HEL 2022-009410
More recent handlings
§ 36

Palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet 1.9.2022 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja antaa liitteenä olevan ohjeen koskien palvelussuhdeasuntoja koskevia periaatteita 1.9.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

Ohjeeseen on tehty muutoksia palvelussuhdeasuntoja koskeviin periaatteisiin kaupunginhallituksen 27.6.2022 § 510 tekemän päätöksen mukaisesti. Muutokset koskevat palvelussuhdeasunnon vuokran määritys- ja tarkistustapaa 1.9.2022 ja sen jälkeen solmittavissa vuokrasopimuksissa. Ennen 1.9.2022 solmittuihin ns. vanhoihin vuokrasopimuksiin sovelletaan edelleen aikaisempaa 9.12.2020 annettua periaateohjetta. Sopimuksia voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa uusia vastaamaan uutta ohjetta.

This decision was published on 02.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Helena Wendorf, asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. Palvelussuhdeasuntoja koskevat periaatteet 1.9.2022 lukien

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.