Edustajan nimeäminen, vuosikokous, Kotiseutuliitto

HEL 2022-009535
More recent handlings
§ 44

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 10.9.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti nimetä alueellisen vastuumuseotyön tutkijan Katri Lennon kaupunginmuseosta Helsingin kaupungin viralliseksi kokousedustajaksi Valtakunnallisten Kotiseutupäivien yhteydessä Rovaniemellä 10.9.2022 pidettävään Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen. Lento osallistuu kokoukseen etänä tietoliikenneyhteyden välityksellä.

Samalla vs. toimialajohtaja päätti, että pöytäkirjanote käy valtakirjasta kokousta varten.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 12.12.2018, 12 § oikeuttaa toimialat, virastot ja liikelaitokset edustamaan kaupunkia toimialaansa kuuluvien yhdistysten ja verkostojen vuosikokouksissa ja muissa jäsenten kokouksissa, joissa kaupunki on jäsenenä.

Samalla konsernijaosto oikeutti toimialat, virastot ja liikelaitokset tarvittaessa nimeämään vuosikokouksessa tai muissa jäsenten kokouksessa hallituksen jäseneksi esitettävän henkilön tilanteissa, joissa yhdistyksen tai verkoston sääntöjen mukaista hallitusjäsenten minimimäärää ei muuten saada kokoon, tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa kaupunkia pyydetään nimeämään jäsen hallitukseen.

This decision was published on 09.08.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Minna Sarantola-Weiss, vs. museonjohtaja, puhelin: 09 310 36488

minna.sarantola-weiss@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja