Ajankohtaiskatsaus vuonna 2022, Finlandia-talo Oy

HEL 2022-010010
More recent handlings
Case 2. / 89 §

Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsaus

City Group Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi
Finlandia-talo Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavana olivat Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen ja hallituksen puheenjohtaja Kaisa Vuorio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Finlandia-talo Oy

Yhtiön toimialana on vuokrata tiloja, ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja mukaan lukien ravintolapalveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Yhtiö voi omistaa osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö voi ottaa lainoja ja myöntää takauksia päätoimialansa puitteissa.

Finlandia-talon perusparannus toteutetaan vuosina 2022−2024. Finlandia-talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan ansiosta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan yhtiön tarkoituksena on edistää markkinaehtoisesti kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä ja houkuttelevuutta sekä tukea osaltaan kongressi- ja tapahtumamatkailun kehittymistä kaupungin alueella.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Yhtiön omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit:

Kaupungin vetovoimaisuus
-Käyttöaste tai myynti per/m2
-Kävijämäärä/vuosi

Sijoitetun pääoman tuotto
-Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 15 % peruskorjauksen jälkeen

Asiakas- ja kävijäkeskeisyys
-Asiakas- ja kävijätyytyväisyys

Tuloksellisuus ja tehokkuus
-Liiketulos/htv

Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen
-Ekokompassi tai vastaava ja energiankulutus/kävijä/vuosi

Riittävä vakavaraisuus
-Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Johanna Tolonen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kaisa Vuorio.

Close

This decision was published on 22.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Ask for more info

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi