Hankinta, DPS, optio, tietoliikenteen asennuspalvelut, kaupunginkanslia

HEL 2022-010387
More recent handlings
§ 62

Tietoliikenteen asiantuntijapalvelut - sopimuksen optiovuosien käyttö

Strategiajohtaja

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että Tietoliikenteen asiantuntijapalveluiden -sopimuksen optiokausi otetaan käyttöön ja optiosopimus tehdään 1.1.2023-31.12.2024 alla olevan sopimustoimittajan kanssa:

- Dustin Finland Oy (0935141-3)

Päätöksen perustelut

Strategiajohtaja on tehnyt päätöksen §77/2021 11.11.2021 Tietoliikenteen asiantuntijapalvelujen hankinnasta. Tämä päätös sisältää mahdollisuuden optioon.

This decision was published on 09.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mikko Nieminen, johtava ICT-asiantuntija, puhelin: 0447639410

mikko.nieminen@hel.fi

Decisionmaker

Markus Kühn
strategiajohtaja
Mikko Rusama
digitalisaatiojohtaja