Kertapalkkio, tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2021, tarkastusjohtaja, keskushallinto, tarkastusvirasto

HEL 2022-010564
More recent handlings
Case 4. / 64 §

Kertapalkkio tarkastusjohtajalle vuoden 2021 tavoitteiden saavuttamisesta

Audit Committee

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti maksaa tarkastusjohtajalle kertapalkkion onnistumisesta vuodelle 2021 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa.

Käsittely

Esteelliset: tarkastusjohtaja Timo Terävä
Esteellisyyden syy: osallisuusjäävi (hallintolain 28.1 § kohta 1)
Tarkastusjohtaja Timo Terävä ei osallistunut asian käsittelyyn eikä ollut läsnä sitä käsiteltäessä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 § 2 momentin 13 kohdan mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastusjohtajan palkasta kaupungin yleisten palkanmääräytymisperusteiden mukaisesti sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

Tarkastusjohtaja käy vuosittain kansliapäällikön kanssa onnistumiskeskustelun, jossa käsitellään muun muassa päättyneen kauden tavoitteiden toteutumista. Kansliapäällikkö on ehdottanut tarkastusjohtajan kanssa 15.6.2022 käydyn onnistumiskeskustelun perusteella, että tarkastusjohtajalle maksettaisiin TAVOITE-palkkio onnistumisesta vuoden 2021 tavoitteiden saavuttamisessa, ja ehdottaa palkkion suuruudeksi 1 500 euroa. Kaupungin kertapalkitsemisen periaatteiden mukaan TAVOITE-palkkiolla palkitaan ennalta asetettujen tavoitteiden erinomaisesta saavuttamisesta.

Puheenjohtaja esittelee lautakunnalle tarkastusjohtajan vuoden 2021 tavoitteet ja niiden toteutumisen.

Kaupungin ohjeiden mukaisesti kertapalkkioihin on varattu yksi prosentti tarkastusviraston tulosbudjetin säännöllisen työajan palkkasummasta. Kertapalkitsemista on loppuvuonna mahdollista lisätä enintään 1,5 prosenttia palkkasummasta, jos viraston taloudellinen tulos sen mahdollistaa. Tarkastusjohtajalle ehdotettu palkkio voidaan maksaa kertapalkkioihin varatusta yhdestä prosentista.

Close

This decision was published on 19.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki kunnallisesta viranhaltijasta 50 §

Close

Presenter information

tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Nuutti Hyttinen

Ask for more info

Vilma Lamminpää, controller, puhelin: +358931036581

vilma.lamminpaa@hel.fi