Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin, Opetushallitus

HEL 2022-010576
More recent handlings
§ 123

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen järjestäjille koronaepidemianvaikutusten tasoittamiseksi 2022-2024, Opetushallitus

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti hyväksyä Opetushallituksen myöntämän erityisavustuksen kohdentamisen suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen.

Saadun avustuksen kokonaissumma on 1 917 500 euroa, josta omarahoituksen osuus on 5 % eli 95 875 euroa. Hakuvaiheen suunnitelman mukaisesti lukioissa toimivien monikielisten ohjaajien palkkakustannuksiin käytetään 150 000 euroa sekä lukioissa toimivien liikuntacoachien palkkakustannuksiin 577 500 euroa. Loput avustuksesta eli 1 190 000 euroa kohdennetaan palveluihin opiskelijoiden määrän perusteella: 13,4 % eli 159 460 euroa ruotsinkieliseen lukiokoulutukseen ja 86,6 % eli 1 030 540 euroa suomenkieliseen lukiokoulutukseen. Omarahoitusosuus jakaantuu palvelukokonaisuuksittain ja katetaan kunkin palvelukokonaisuuden määrärahasta.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja päätti oikeuttaa lukiokoulutuksen päällikön ja ruotsinkielisen lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön päällikön kohdentamaan jäljelle jäävän avustuksen palveluissa lukiokohtaisesti opiskelijamäärän, oppimisvajeen ja hyvinvoinnin tukemisen tarpeen perusteella. Avustuksen käytön seurannasta vastaa kukin palvelukokonaisuus.

Päätöksen perustelut

Opetushallitus päätti 9.11.2022 myöntää Helsingin kaupungille valtion erityisavustusta lukiokoulutukseen (liite 2: OPH 108/3615/2022) koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi. Päätös perustuu Helsingin kaupungin hakemukseen 6.10.2022 (liite 1). Avustuksen käyttöaika on 9.11.2022-31.7.2024. Avustusta voi käyttää hankesuunnitelman mukaisesti lisäopetuksesta sekä ohjauksen ja tukitoimien lisäämisestä aiheutuviin henkilöstömenoihin.

This decision was published on 22.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja