Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, tuntiopettaja (kone- ja tuotantotekniikka), työavain KASKO-03-230-22

HEL 2022-010595
More recent handlings
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto kampus 4, tuntiopettaja (kone- ja tuotantotekniikka), työavain KASKO-03-230-22

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4

Päätös

Kampus 4 koulutuspäällikkö päätti jättää täyttämättä virkasuhteisen määräaikaisen kone- ja tuontantotekniikan tuntiopettajan tehtävän, riittävän ammatillisen osaamisen vuoksi.

Päätöksen perustelut

Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 4:n kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoon sekä tuotantotekniikan ammattitutkintoon tuntiopettajan tehtävään ajalle 1.8.2022-31.7.2023 (työavain KASKO-03-230-22) oli haussa 10.08.- 24.08.2022 välisenä aikana. Määräaikaan mennessä tehtävää haki kuusi henkilöä. Kaikki hakijat haastateltiin. Haastatteluiden perusteella kaksi hakijaa kutsuttiin antamaan työnäyte.

Hakijoita haastattelivat lehtori ********** ja koulutuspäällikkö **********

Koulutuspäällikkö päätti olla täyttämättä tehtävää, sillä tehtävää hakeneilla ei ollut tehtävässä edellytettävää hitsausosaamista riittävästi.

This decision was published on 07.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mika Jokimäki, vs koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 15170

mika.jokimaki@edu.hel.fi

Decisionmaker

Mika Jokimäki
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-4