Avustuksen hakeminen, valtionavustus, yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen esi- ja perusopetuksessa sekä toisella asteella, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2022-011435
More recent handlings
§ 118

Erityisavustuksen hakeminen yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea valtion erityisavustusta yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen. Toimenpiteet kohdentuvat yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Jos opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää erityisavustusta, hanke toteutetaan 1.1.-31.12.2023. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 1 531 538 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haetaan erityisavustusta
1 072 077 euroa. Hankkeen omarahoitusosuus 459 461 euroa (30 %) katetaan kunkin palvelukokonaisuuden määrärahasta oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisessa suhteessa. Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa hanketoimiston projektipäällikkö Hanna Kietäväinen-Sirenin toimimaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä hakujärjestelmässä asiointiroolissa hankehakemuksen osalta.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julistanut haettavaksi valtion erityisavustuksen yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa sekä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodelle 2023. Hakuaika on 15.9. -31.10.2023. Myönnettävä erityisavustus on yhteensä enintään 11,6 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön momentilta 29.10.30. Erityisavustuksella tuettavan toiminnan keskeiset tavoitteet kuvataan liitteenä olevassa opetus- ja kulttuuriministeriön hakuilmoituksessa (Liite 1).

Valtion erityisavustus myönnetään hakemuksen perusteella opetuksen ja koulutuksen järjestäjäkohtaisesti käytettäväksi vuosina 2023. Valtion erityisavustusta voidaan käyttää yhteisöllisen opiskeluhuollon ja ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen oppilaiden ja opiskelijoiden mielenterveyden tukemiseen, yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamallien ja menetelmien kehittämiseen, erityisesti hyödyntäen jo olemassa olevia hyviä tutkimusperusteisia toimintamalleja. Avustusta voi käyttää myös yhteisölliseen opiskeluhuoltoon liittyviin koulutuskustannuksiin tai mahdollisten koulutusmateriaalien hankintaan.

Hankkeella toteutettavat toimenpiteet vahvistavat oppijoiden hyvinvointia, osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta eri koulutusasteilla Helsingin kaupunkistrategian 2022─2025 mukaisesti sekä edistävät kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelujen laatua ja saatavuutta. Hankkeen tavoitteet ja tavoitellut tulokset sekä talousarvio on kuvattu päätöksen liitteenä olevassa erityisavustus-hakemuksessa (Liite 2).

Rahoitusjohtajan 10.12.2018 päätöksen (103 §) mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 27.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Mari Kontio, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 73363

mari.kontio2@hel.fi

Riina Ståhlberg, hyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 86659

riina.stahlberg@hel.fi

Vesa Nevalainen, hyvinvointipäällikkö, puhelin: 09 310 86214

vesa.nevalainen@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Hakuilmoitus yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen ja kehittämiseen
2. Yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittäminen hankehakemus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.