Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus, turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestäminen, opetus- ja kulttuuriministeriö

HEL 2022-011437
More recent handlings
§ 139

Avustuksen hakeminen, valtion erityisavustus turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen 2023

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtion erityisavustusta 201 208 euroa turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseen niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet kohderyhmälle järjestettävästä varhaiskasvatuksesta 4.3.-31.12.2022 välisenä aikana. Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pedagogisen asiantuntijan Pasi Brandtin toimimaan ko. valtionavustuksen hakemisen sähköisessä hallintajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi haettavaksi valtion erityisavustuksen tilapäistä suojelua hakevien tai saavien, kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien lasten (paperittomat lapset) varhaiskasvatuksen järjestämiskuluihin. Avustus myönnetään vuoden 2022 II lisätalousarvion lisämäärärahasta opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.30. Avustukset myönnetään sillä ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen lisämäärärahat.

Myönnettävä erityisavustus on vuoden 2022 toisen lisätalousarviopäätöksen mukaan yhteensä enintään 67 miljoonaa euroa opetus- ja kulttuuriministeriön pääluokan momentilta 29.10.30., ellei lisätalousarvion käsittelyssä muuta päätetä. Avustusta myönnetään niiden kustannusten kompensoimiseksi, jotka ovat syntyneet ajalla 4.3.-31.12.2022 avustuksen kohderyhmälle järjestetystä varhaiskasvatuksesta. Avustuksen osalta ei vaadita omarahoitusosuutta. Selvitys avustuksen käytöstä tulee tehdä 30.4.2023 mennessä.

Helsingin kaupungilla on ollut varhaiskasvatuksessa Ukrainasta paenneiden perheiden lapsia ilman kotikuntaoikeutta maaliskuun alusta alkaen. Valtionavustusta on haettu varhaiskasvatukseen osallistuneiden kohderyhmän lasten lukumäärän mukaisesti.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

This decision was published on 29.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Pasi Brandt, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 42527

pasi.brandt@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja