Paikallinen sopimus, vuosiloman siirtymisestä maksettava kertakorvaus, ajanjaksolla 1.10. - 31.1.2023 sote ja palke

HEL 2022-011470
More recent handlings
§ 42

Vuosiloman siirtymisestä maksettava kertakorvaus ajanjaksolla 1.10.2022–31.1.2023 sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksessa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jo vahvistetun vuosiloman siirrosta maksettavasta 450€ korvauksesta, kun työntekijä suostuu siirtämään tai keskeyttämään jo vahvistetun vuosilomansa. Vuosiloman siirtymisestä maksettavaa kertakorvausta koskeva päätös vastaa sisällöllisesti ajanjaksolla 28.2.2022–30.9.2022 käytössä ollutta menettelyä. Aloite vuosiloman siirtoon on täytynyt tulla työnantajalta aikaisintaan 1.10.2022 ja viimeistään 31.1.2023.

Päätöksen perustelut

Koronan ja koronapalautumiseen liittyvän hoito- ja palveluvelan turvaamiseksi on perusteltua jatkaa kertakorvausta vuosilomien siirtämisestä sosiaali- ja terveystoimialalla sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa ajalla 1.10.2022–31.1.2023. Mikäli em. ajanjaksolla ilmenee sellaista lisätyövoiman tarvetta, jota ei muilla keinoilla pystytä järjestämään, voidaan työsopimussuhteisen henkilöstön kanssa neuvotella vapaaehtoisesta vuosiloman keskeyttämisestä, peruuttamisesta ja siirtämisestä potilasturvallisuuteen perustuen.

This decision was published on 30.09.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja