Hankinta, tilallisen asiakaskokemuksen palvelumuotoilu, Aineiston suosittelu kirjastotilassa -hanke, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-011570
More recent handlings
§ 2

Hankinta, tilallisen asiakaskokemuksen palvelumuotoilu, aineiston suosittelu kirjastotilassa -hanke

Keskustakirjaston johtaja

Päätös

Keskustakirjaston johtaja päätti ottaa käyttöön kahden (2) kuukauden mittaisen optiokauden ajalle 01.03. – 30.04.2023 Aineiston suosittelu kirjastotilassa -hankkeen palvelumuotoilusta Palvelumuotoilutoimisto Kuudes kerros Helsinki Oy:n kanssa. Optiokauden arvioitu kokonaisarvon arvonlisäveroton arvo on noin 15 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Keskustakirjaston johtaja päätti palvelumuotoilun hankinnasta (5.10.2022, 5 §) sopimuskaudelle ja yhdestä kahden (2) kuukauden pituisesta optiokaudesta. Tässä tosin optiokaudeksi oli arvioitu kuukautta aikaisempi vaihe, mutta omista syistämme tämä on viivästynyt.

This decision was published on 03.03.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 09 310 85400

anna-maria.soininvaara@hel.fi

Decisionmaker

Anna-Maria Soininvaara
keskustakirjaston johtaja