Oikaisuvaatimus, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

HEL 2022-011990
More recent handlings
§ 68

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close