Kehittämisvaraus, tontti 91-435-1-243, Niinisaarenpolku 8, Helsingin Hevosurheilukeskus Oy - Helsinki Equestrian Centre Ltd

HEL 2022-012182
More recent handlings
Case 5. / 73 §

Esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Helsingin Hevosurheilukeskus Oy - Helsinki Equestrian Centre Ltd:lle ratsastuskoululiiketoiminnan suunnittelua varten Vuosaaresta

Culture and Leisure Committee

Esitys

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli julistettu päättyneeksi.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi ehdotuksen peruuttamisen.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 25.04.2023 § 62

Close

This decision was published on 29.05.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Ask for more info

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi