Käyttösuunnitelmamuutoksen vahvistaminen vuodelle 2022, ylläpitovuokran lisäys, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

HEL 2022-012262
More recent handlings
§ 10

Käyttösuunnitelmamuutoksen vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkielinen vapaa sivistystyö

Vapaan sivistystyön päällikkö

Päätös

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vapaan sivistystyön päällikkö päätti vahvistaa vapaan sivistystyön käyttösuunnitelman toimialajohtajan päätöksellä 11.10.2022 §87 muuttuneet määrärahat ajalle 1.1.2022 - 31.12.2022 oheisen liitteen 1 mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johtaja päätti muuttaa 14§ 7.2.2022 tekemäänsä päätöstä vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman määrärahoista.

Toimialajohtajan päätöksellä 11.10.2022 §87 suomenkielisen vapaan sivistystyön toimintamenoihin kohdennettiin tilapalveluista tilavuokrien ylläpitovuokriin rahaa 276 100 euroa.

Suomenkielisen vapaan sivistystyön palvelukokonaisuuden muuttuneet toimintamenot ovat 12 951 100 euroa, joista tilavuokriin varataan vähintään 3 994 100 euroa.

This decision was published on 04.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Laura Aarnio, controller, puhelin: 09 310 38545

laura.aarnio@hel.fi

Decisionmaker

Ville Ylikahri
vapaan sivistystyön päällikkö