Hankinta, optio 1.1.2023-31.12.2024, perintäpalvelut, Taloushallintopalveluliikelaitos Talpa

HEL 2022-012431
More recent handlings
§ 17

Perintäpalvelusopimuksen optiokauden käyttämisestä ajalle 1.1.2023-31.12.2024

Toimitusjohtaja

Päätös

Toimitusjohtaja päätti perintäpalvelusopimuksen optiokauden käyttämisestä ajalla 1.1.2023-31.12.2024

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt 27.8.2019
tehdyn päätöksen mukaisesti Svea Perintä Oy:n kanssa tehdyn perintäpalvelusopimuksen ajalle 1.1.2020-31.12.2022 sekä mahdollisen 2 vuoden optiokauden. Samalla Taloushallintopalveluliikelaitoksen johtokunta oikeutti Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtajan päättämään mahdollisen optiokauden käyttämisestä.
Päätöksen liitteenä on Taloushallintopalveluliikelaitoksen ja Svea Perintä Oy:n kirjallinen sopimus.

This decision was published on 20.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Anita Andsten, prosessivastaava, puhelin: 09 310 25324

anita.andsten@hel.fi

Decisionmaker

Päivi I Turpeinen
toimitusjohtaja