Hankinta, työmatkasetelien lisätilaus Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä vuodeksi 2022

HEL 2022-012438
More recent handlings
§ 48

Työmatkasetelien lisätilaus vuodelle 2022 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Vs. henkilöstöjohtaja päätti tilata Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä 6000 kappaletta 10 euron arvoisia työmatkaseteleitä.

Työmatkasetelien kustannukset 60 000 euroa maksetaan vuoden 2022 määrärahoista talousarviokohdalta 1 50 02 kustannuspaikalta 10000440.

Päätöksen perustelut

Hankinta tehtiin suoraa neuvottelumenettelyä käyttäen koska muita toimittajia ei ole (hankintalaki II osa, 5 luku § 27).

This decision was published on 21.10.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Pipsa Hartikainen, Taloussuunnittelija, puhelin: 09 310 36102

pipsa.hartikainen@hel.fi

Decisionmaker

Asta Enroos
vs. henkilöstöjohtaja