Tonttivaraus, toimitilatontin 20048/9 ja 20048/9/10 varauksen jatkaminen, Salmisaari, Länsisatama, Technopolis Holding Oyj

HEL 2022-012666
More recent handlings
Case 2. / 5 §

Varauksen jatkaminen Technopolis Holding Oyj:lle toimitilahankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Salmisaari, tontit 20048/9 ja 10)

Economic Development Sub-committee

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto jatkoi Länsisataman toimitilahankkeen suunnittelua koskevaa tonttivarausta Technopolis Holding Oyj:lle (Y-tunnus 0487422-3) seuraavasti:

  • Varausalueena ovat edelleen tontit 20048/9 (KTY, pinta-ala 2 679 m², rakennusoikeus 9 700 k-m², Energiakatu 6) ja 20048/10 (KTY-1, pinta-ala 4 451 m², rakennusoikeus 11 600 k-m², Energiakatu 8).
  • Varaus on voimassa 31.12.2025 saakka.
  • Tontin 20048/10 osalta varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2027 saakka, jos Technopolis Holding Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 31.12.2025.
  • Varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Close

Hakemus ja hankkeen tausta

Hakija pyytää, että Salmisaaressa sijaitsevien toimitilatonttien varausaikaa jatketaan. Tontit liittyvät Technopolis Holding Oyj:n (myöhemmin Technopolis) alueelle suunnittelemaan toimitilakampus-kokonaisuuteen.

Hankekokonaisuus lähti alun perin liikkeelle 1.4.2007, kun Technopolikselle vuokrattiin tontti 20048/7, jolle valmistui toimistorakennus 27.8.2008. Seuraavaksi Technopolis toteutti tontille 20048/8 rakennuksen, joka valmistui 14.5.2012.

Tontti 20048/6 vuokrattiin Sponda Oyj:n kiinteistöyhtiölle 1.6.2008. Samana vuonna alkaneen maailmanlaajuisen finanssikriisin takia hanke ei kuitenkaan toteutunut. Tämän johdosta Technopolis ei pystynyt edistämään oman hankkeensa seuraavaa vaihetta, sillä se edellytti em. tontin 6 rakentamista ensin. Technopolis osti vuonna 2016 Sponda Oyj:ltä Kiinteistö Oy Helsingin Energiakatu 4:n osakekannan ja toteutti tontille 6 hankekokonaisuuden kolmannen vaiheen, joka valmistui 28.3.2018. Tontin 6 toteuttaminen ennen tonttia 20048/9 kuitenkin väistämättä viivästytti nyt varattavan tontin 9 toteuttamista, jonka oli alun perin tarkoitus lähteä liikkeelle heti 14.5.2012 valmistuneen toisen vaiheen jälkeen.

Nyt tarkoituksena on jatkaa hanketta neljänteen ja viidenteen vaiheeseen, jotta toimitilakampus-kokonaisuus saadaan valmiiksi. Tontille 20048/9 on voimassa oleva rakennuslupa ja urakkasopimus hankkeen neljännen vaiheen toteuttamiseen.

Kartta vaiheistuksesta on liitteenä 2.

Aiemmat varaukset ja päätökset

Kaupunginhallitus varasi tontin 20048/10 Technopolikselle alun perin 20.11.2006 § 1423. Alkuperäinen varauspäätös on tehty silloisen asemakaavan mukaiselle suunnitellulle tontille 20048/5. Tontti 20048/9 on varattu Technopolikselle kaupunginhallituksen päätöksellä 19.8.2013 § 820.

Sittemmin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on jatkanut varausta 24.9.2018 § 40, 11.11.2019 § 38, 14.3.2022 § 8 ja 27.2.2023 § 9. Viimeisin varaus on päättynyt 31.12.2023.

Lisäksi kaupunkiympäristön toimialan yritystonttitiimin tiimipäällikkö teki 30.9.2020 § 120 päätöksen tontin 20048/9 pitkäaikaisesta vuokraamisesta. Toimitilahankkeen päävuokralainen kuitenkin vetäytyi hankkeesta viime hetkellä eikä maanvuokrasopimusta siten lopulta allekirjoitettu.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Tontilla 20048/9 on voimassa asemakaava nro 11140 vuodelta 2005. Tontti on osoitettu asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY). Tontin rakennusoikeus on 9 700 k-m².

Tontilla 20048/10 on voimassa asemakaava nro 11890 vuodelta 2010. Tontti on osoitettu asemakaavassa toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa teknologiakeskuksen (KTY-1). Tontin rakennusoikeus on 11 600 k-m². Technopolis on hakemassa kaavamuutosta tontille 10. Lisäksi suunnitteilla olevan satamatunnelin ja Länsiväylän alueen kaavahankkeilla saattaa olla vaikutusta tonttiin. Technopolis on mukana alueen kaavakehityksessä.

Sijaintikartta ja ote asemakaavakartasta ovat liitteenä 1.

Varauksen jatkaminen

Varauksen jatkaminen on perusteltua, koska toimitilamarkkinoiden haastavan tilanteen lisäksi hankkeen käynnistymistä on viimeisimmän varauksen aikana viivästyttänyt kaupungin oma selvitystyö liittyen Länsiväylän osayleiskaavan liikennejärjestelyihin ja alueen maankäyttöön. Hakija on toteuttanut hankkeen aikaisemmat vaiheet viereisille tonteille liitteen 2 mukaisesti.

Hanke on kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukainen ja edistää toteutuessaan myös alueen rakentumista.

Varausehtoja ei ole tarpeen tässä yhteydessä muuttaa.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Close

Kaupunkiympäristölautakunta 06.02.2024 § 86

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle Länsisataman toimitilahankkeen suunnittelua koskevan tonttivarauksen jatkamista Technopolis Holding Oyj:lle (Y-tunnus 0487422-3) seuraavasti:

  • varausalueena ovat edelleen tontit 20048/9 (KTY, pinta-ala 2 679 m², rakennusoikeus 9 700 k-m², Energiakatu 6) ja 20048/10 (KTY-1, pinta-ala 4 451 m², rakennusoikeus 11 600 k-m², Energiakatu 8)
  • varaus on voimassa 31.12.2025 saakka
  • tontin 20048/10 osalta varaus jatkuu ilman eri päätöstä 31.12.2027 saakka, jos Technopolis Holding Oyj tekee pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen tontista 20048/9 viimeistään 31.12.2025
  • varausehtoja ei ole tarpeen muuttaa.

L1120-146

31.01.2023 Ehdotuksen mukaan

27.02.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Helenius, kiinteistölakimies, puhelin: 09 310 74013

jukka.helenius@hel.fi
Close

This decision was published on 26.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Presenter information

vs. elinkeinojohtaja
Annukka Sorjonen

Ask for more info

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi