Käyttösuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2022, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, suomenkieliset perus- ja erityiskoulut sekä sairaalakoulu

HEL 2022-013334
More recent handlings
§ 131

Suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun käyttösuunnitelman tarkistaminen

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti tarkistaa suomenkielisten perus- ja erityiskoulujen sekä sairaalakoulun taloudelliset kehykset vuodelle 2022 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Koulujen määrärahaa on tarkistettu voimassa olevien budjetoinnin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Kehystarkistuksessa huomioitiin oppilasmäärämuutosten vaikutukset koulun taloudelliseen kehykseen 20.9.2022 laskentapäivän mukaisesti. Määrärahatarkistukset kohdistuivat henkilöstökuluihin, aineisiin ja tarvikkeisiin sekä palveluiden ostoihin. Käyttösuunnitelman tarkistuksen jälkeen perusopetuksen palvelukokonaisuuden toimintamenot ovat yhteensä 402,0 M€, josta kokonaisuuden keskitetyt toimintamenot ovat 16,44 M€, koulujen toimintamenot 378,04 M€ ja oppilashuollon palvelujen toimintamenot 7,52 M€. Koulujen kehyksien ja alueiden keskitettyjen määrärahojen kokonaissumma on 385,74 sisältäen ulkopuolista hankerahaa yhteensä 7,70 M€.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi 14.12.2021 §389 kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuoden 2022 tulosbudjetin ja oikeutti toimialajohtajan päättämään käyttötalouden ja investointien kokonaismäärärahojen puitteissa määrärahojen vastuuhenkilöt ja heidän määrärahansa ja tarkistamaan niitä tarvittaessa. Toimialajohtaja päätti 7.2.2022 § 14 toimialan palvelukokonaisuuksien käyttömenojen määrärahat sekä niiden vastuuhenkilöt ajalle 1.1.2022– 31.12.2022. Tämän mukaan perusopetusjohtaja vastaa tulosyksikköjen 1430000-1436005 määrärahoista.

This decision was published on 21.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Hanna Blomqvist, Controller, puhelin: 09 31037696

hanna.u.blomqvist@hel.fi

Decisionmaker

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Attachments

1. Liite1

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.