Palkkiosta päättäminen, sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkioiden korottaminen 1.6.2022 alkaen

HEL 2022-013630
More recent handlings
§ 53

Sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkiot 1.10.2022 alkaen

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti, että sosiaali- ja terveystoimialan kotihoidossa ja kotisairaalassa työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden palkkausta koskevan paikallisen sopimuksen mukaisia euromääräisiä palkkioita ja korvauksia korotetaan 1.10.2022 alkaen 0,5 %:n korotuksella. Korotetut palkkiot ovat suuruudeltaan 10,47 € (aiemmin 10,42 €) ja 12,58 € (aiemmin 12,52 €).

Päätöksen perustelut

Kunnallisen Lääkärien virkaehtosopimuksen mukaan terveyskeskuslääkärien euromääräisiä toimenpide- ja käyntipalkkioita on korotettu 1.10.2022 alkaen puolella prosentilla. Tehdyn valtakunnallisen sopimusratkaisun mukaan myös paikallisiin sopimuksiin perustuvia vastaavia palkanosia korotetaan puolella prosentin yleiskorotuksella 1.10.2022 alkaen.

This decision was published on 21.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja