Vuokraus, toimitila, päiväkoti Verkkosaari, Capellan puistotie 27, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2022-013709
More recent handlings
§ 6

Vuokraus, LPK Verkkosaari ja DH Nätholmen, Capellan puistotie 27, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Yksikön päällikkö

Päätös

Yksikön päällikkö päätti vuokrata kasvatuksen ja koulutuksen toimialan LPK Verkkosaari ja DH Nätholmen käyttöön päiväkotitilat osoitteessa Capellan puistotie 27, kohdenumero 4655 sijaitsevasta rakennuksesta huoneistoaloiltaan seuraavasti: LPK Verkkosaari, 2082,5m2 m² ja DH Nätholmen 495 m². Lisäksi yhteiskäyttötiloja on 217,5m2. Vuokrasopimukset ovat toistaiseksi voimassa olevia siten, että vuokrasopimus alkaa 1.1.2023 ja ensimmäinen irtisanomispäivä on 31.12.2052. Irtisanomisaika on 12kk.

Kokonaisvuokra LPK Verkkosaari (Vare), 2191,25 m2, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 32,11 euroa/m²/kk, 70 361,04 euroa/kk, 844 332,48 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä.

Kokonaisvuokra DH Nätholmen (Sves), 603,75 m2, Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle on 32,11 euroa/m²/kk, 19 386,41 euroa/kk, 232 636,92 euroa/vuosi. Vuokraerittely liitteenä.

Vuokrauksessa noudatetaan sisäisen vuokrauksen ehtoja ja vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Rakennettavassa päiväkodissa järjestetään varhaiskasvatusta ja esiopetusta 1-6 -vuotiaille suomen- ja ruotsinkielisille lapsille. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelutarpeeseen hankkeella on saatu noin 330 uutta varhaiskasvatuksen tilapaikkaa, joista noin 246 suomenkieliselle toiminnalle ja noin 84 ruotsinkieliselle toiminnalle. Päiväkotiin on toteutettu tilat myös vuorohoidolle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tulee käyttämään tilojen joustavasti muuttuvan palvelutarpeen mukaan.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on tehnyt hanketta koskevan tarvepäätöksen 16.10.2019.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on antanut LPK Verkkosaari DH Nätholmenin hankesuunnitelmasta puoltavan lausunnon 12.11.2019.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tilan hankesuunnitelman 11.12.2019 § 371 (HEL 2019-005755).

This decision was published on 28.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Harriet Andersson, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 32429

harriet.andersson@hel.fi

Maria Laine, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 42063

maria.laine@hel.fi

Decisionmaker

Päivi Etelämäki
yksikön päällikkö