Hankerahoitus, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Stadin ammatti- ja aikuisopiston Erasmus+ KA2 Call to Rewild projekti

HEL 2022-013908
More recent handlings
§ 101

Erasmus+ avaintoimi 2 ohjelmasta haettu kumppanuushanke: Call to rewild

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä Stadin ammatti- ja aikuisopiston osallistumisen EU:n Erasmus+ rahoitusohjelman Avaintoimi 2- alaohjelmaan.

Hankkeella tuetaan Stadin ammatti- ja aikuisopiston kampus 3:n ja etenkin luonto- ja ympäristöalan opiskelijoiden kansainvälisyyttä tukevia opintoja. Päätöksen hankkeelle myönnetystä tuesta teki Dum zahranicni spolprace, Tsekin kansallinen Erasmus-toimisto.

Päätöksen perustelut

EU:n Erasmus+ ohjelma tarjoaa rahoitusta koulutuksen kansainvälistymiselle. Rahoituksen mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen on Helsingin kaupungin koulujen ja oppilaitosten edun mukaista. Avaintoimi 2 tukee hyvien käytänteiden vaihtoa ja innovaatioita ammatillisessa koulutuksessa.

The Call to Rewild Projectin tavoitteena on edistää uuden tyyppistä ekologista konservointia. Siinä tarkastellaan ympäristöä luonnon monimuotoisuuden, urbaanin maiseman ja kulttuuriympäristön kautta. Hanke rakentuu osallisuuden sekä luonnon moninaisuuden ympärille. Hankkeeseen osallistuu mm. Stadin AO:n luonto- ja ympäristöalan opiskelijat ja opettajat ja sen tavoitteet tukevat alan pedagogista kehitystä ja kaupunkistrategian tavoitteita.

Hankkeen projektiviikkojen aikana opiskelijat tuottavat sekä videomateriaalia että digitallisen opaskirjan luonnon kokemiseen urbaanissa ympäristössä.
Hankkeen aikana järjestetään kuusi projektiviikkoa, yksi kussakin maassa ja niihin jokaiseen osallistuu 4 opiskelijaa ja 1-2 opettajaa.

Hankkeelle ohjelmasta myönnetty kokonaistuki on 250 000€ josta StadinAO:n osuus on arviolta 41 450€

Hankkeen kesto on 24 kk (1.9.2022-31.8.2024)
Hankkeen muut partnerit ovat: IES Lianes Espanja, Sespol Szkol Ogolnoksztalcacych nr2 Puola, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria Portugal ja 2nd Senior School of Nea Makri Kreikka.

This decision was published on 25.11.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Eerika Kantonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 09 310 89341

eerika.kantonen@hel.fi

Decisionmaker

Satu Järvenkallas
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Attachments

1. calltorewildKA220-SCH-ED3629BF (1)
2. Päätös Call to rewild

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.