Tulosbudjetti vuonna 2023 ja toimintasuunnitelma, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-013987
More recent handlings
§ 7

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjetin määrärahajaon vahvistaminen vuodelle 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan päätökseen 20.12.2022 § 207 perustuen kulttuurin ja vapaa-ajan vs. toimialajohtaja päätti vahvistaa palvelukokonaisuuksien tulosbudjetit sekä investointimäärärahojen kohdennuksen ajalle 1.1. - 31.12.2023 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2023 määrärahoista palvelukokonaisuus- ja palvelutasolla.

Palvelukokonaisuuksien tulosbudjetteihin sisältyy vuoden 2023 talousarvion noudattamisohjeen mukaisesti kertaluonteiseen palkitsemiseen (kertapalkkiot ja ideapalkkiot) varattu määräraha, joka on suuruudeltaan 1 % palvelukokonaisuuden henkilöstön vuotuisesta säännöllisen työajan palkkasummasta.

This decision was published on 23.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Petteri Huurre, vs. hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja