Vuokraus, vuokrasopimusehdot, Helsingin kaupungin venesatamat, venepaikat, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2022-014406
More recent handlings
§ 52

Helsingin kaupungin venesatamien venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti liikuntapalvelujen venepaikan vuokraamista koskevat sopimusehdot liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Sopimusehdoista on poistettu ulkopaikkakuntalaisten asiakkaiden vuokrasopimusten määräaikaisuutta koskeva tekstinkohta. Ulkopaikkakuntalaisten venepaikka-asiakkaiden vuokrasopimusten oli sopimusehtojen mukaan tarkoitus muuttua määräaikaisiksi purjehduskaudella 2023 (Liikuntajohtaja 10.12.2020, § 50).

Vuokrasopimusten muuttaminen määräaikaisiksi ei ole tällä hetkellä teknisesti mahdollista venepaikkajärjestelmän keskeneräisyyden vuoksi, joten päätöstä ei voida toteuttaa ja sopimusehtoja muutetaan tältä osin.

Uudet sopimusehdot ovat liitteenä.

This decision was published on 07.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Eerikki Pihlajamaa, tiimiesihenkilö, puhelin: 09 310 73518

eerikki.pihlajamaa@hel.fi

Decisionmaker

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja