Tuntiohjaajien ja sijaisten palkkiot 1.1.2023 alkaen, kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala, liikuntapalvelukokonaisuus, liikuntaan aktivointi -palvelu

HEL 2022-014924
More recent handlings
§ 29

Liikuntaan aktivointi -palvelun tuntiohjaajien ja sijaisten palkkiot 1.1.2023 alkaen

Liikuntapalvelupäällikkö

Päätös

Liikuntapalvelupäällikkö päätti liikuntaan aktivointi -palvelun tuntiohjaajien ja sijaisten tuntipalkkioista 1.1.2023 alkaen liitteen 1 mukaisesti.

Liikuntaan aktivointi -palvelu käyttää ohjattujen liikuntapalveluiden tuottamisessa vakituisen henkilöstön lisäksi tuntiohjaajia. Tuntiohjaajia käytetään myös vakituisen henkilökunnan sairaus- ja vuosilomien sijaistamiseen.

Päätöksen perustelut

Tuntiohjaajien palkkioiden korottamisesta on viimeksi tehty liikuntaviraston osastopäällikön päätöksellä 1.1.2016 sekä sitä ennen liikuntaviraston liikuntajohtajan päätös 19.2.2008, § 14.

Liikuntaan aktivointi -palvelun ohjaustunneille on ollut viime vuosina vaikeaa saada tuntiohjaajia töihin nykyisillä palkkiohinnoilla. Samoista tuntiohjaajista kilpailevat myös muut lähikunnat sekä yksityiset toimijat. Toiminimellä ohjaavien tuntiohjaajien palkkioihin ei ole tehty vuoden 2016 jälkeen mitään indeksikorotuksia tai huomioitu elinkustannusten nousua Helsingissä. Päätöksellä tarkistetaan kaikkien ohjaustuntien osalta tuntiohjaajille tai sijaisille maksettavia tuntipalkkioita. Korotukset ovat pääsääntöisesti 3–7 euroa/tuntipalkkio, yhden tunnin osalta 11 euroa/tuntipalkkio.

Toimialajohtajan 15.2.2021 § 10 henkilöstöasioihin liittyvän päätöksenteon delegointi 1.1.2021 -päätöksen mukaisesti liikuntapalvelupäälliköllä on oikeus päättää palvelun tuntiohjaajien ja sijaisten palkkioista.

This decision was published on 16.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Miia Partinen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 87798

miia.partinen@hel.fi

Decisionmaker

Tuuli Salospohja
liikuntapalvelupäällikkö