Henkilötietojen luovutus säätiöitymistilanteessa HAM Helsingin taidemuseosäätiölle

HEL 2022-015004
More recent handlings
§ 61

Henkilötietojen luovutus HAM Helsingin Taidemuseosäätiölle

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti luovuttaa liitteiden mukaiset henkilötiedot HAM Helsingin Taidemuseosäätiölle.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto on tehnyt 16.112022, §278 päätöksen Helsingin kaupungin taidemuseon säätiöimisestä. Päätöksen ja sen liitteenä olevan Luovutussopimuksen mukaan Helsingin kaupungin taidemuseon toiminta luovutetaan ja toimintaan kuuluva henkilöstö siirretään 1.1.2023 HAM Helsingin Taidemuseosäätiölle.

Siirrettävään toimintaan kuuluvat, Helsingin kaupunkiin 1.1.2023 voimassa olevassa palvelussuhteessa olevat henkilöt siirtyvät Luovutuksensaajan palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Lain kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 5 luvun 25 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät uudelle omistajalle tai haltijalle. Työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 10 § 2 momentin mukaan luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksen saajalle.

HAM Helsingin Taidemuseosäätiö on tietopyynnöllä 15.12.2022 (liite 1) pyytänyt kaupunkia luovuttamaan siirtyvän henkilöstön henkilötietoja. Työnantajan oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi Helsingin kaupunki luovuttaa HAM Helsingin Taidemuseosäätiölle siirtyvää henkilöstöä (liite 2) koskevat henkilötiedot (liite 3).

This decision was published on 27.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Nina Suursalmi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 43927

nina.suursalmi@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja

Attachments

1. HAM Taidemuseosäätiön tietopyyntö 15.12.2022
2. Nimilista HAM Taidemuseosäätiöön siirtyvä henkilöstö
3. Luovutettavat henkilötiedot

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.