Maksuperusteiden määrääminen, henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen vuodelle 2023

HEL 2022-015114
More recent handlings
§ 59

Henkilöstöruokailusta perittävien ateriahintojen vahvistaminen ajalla 1.1.2023–31.12.2023

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti vahvistaa perittävät uudet ateriahinnat 1.1.2023–31.12.2023 seuraavasti:

1

Lounas 8,00 euroa

Kevyt lounas 6,60 euroa

Sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 6,00 euroa ateriaa kohden.

Koulun, päiväkodin tai vastaavan laitoksen henkilökunnan oppilaiden tai hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 4,80 euroa ateriaa kohden.

Lisäksi henkilöstöjohtaja päätti

2

Palvelukeskus Helsingin tarjoama henkilöstölounas on kohdan 1 mainitun lounaan hinnan mukainen

3

oikeuttaa toimialajohtajan, viraston tai liikelaitoksen päällikön taikka hänen määräämänsä vahvistamaan ajalle 1.1.2023–31.12.2023 muiden kuin edellä kohdassa 1 mainittujen aterioiden hinnan kaupungin kilpailuttamissa henkilöstöravintoloissa ja muissa sopimusravintoloissa kuitenkin siten, että henkilöstöltä perittävän aterian hinta on vähintään vuoden 2023 ravintoedun verotusarvon mukainen.

4

että henkilöstöruokailussa käytetään ajalla 1.1.2023–31.12.2023 12,00 euron hintaisia lounasseteleitä, joista henkilöstö maksaa 9,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kaupunki haluaa tarjota ravitsevan ja kohtuuhintaisen lounasmahdollisuuden henkilöstölleen. Henkilöstölounaan tulee sisältää erilaisia lounasvaihtoehtoja ja monipuolisen alkuruokasalaatin lisukkeineen sekä jälkiruuan ja/tai kahvin. Kun henkilöstöruokailua kilpailutetaan tai tehdään yksittäisiä sopimuksia ravintoloiden kanssa, edellä mainitut periaatteet tulee huomioida.

Uudet ateriahinnat vastaavat verohallinnon 23.11.2022 vahvistamia vuonna 2023 noudatettavien luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä mainittuja ravintoedun verotusarvoja.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ns. valvonta-aterioita koskevan määräyksen mukaan "Mikäli viranhaltija/työntekijä koulussa, päiväkodissa taikka lastenhuoltolaitoksessa, sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa työvuorossa ollessaan määrätään osallistumaan valvojana tai ohjaajana ruokailuun ns. esimerkkiruokailijana, ateriasta ei tällöin peritä korvausta". Ateria katsotaan tällöin verotettavaksi luontoiseduksi.

Kaupungin palveluksessa olevilta henkilöiltä peritään ateriasta sama hinta päätöskohdan 1 mukaisesti. Kaupungin kilpailuttamissa henkilöstöravintoloissa ja muissa sopimusravintoloissa henkilöstöruokailussa henkilöstöltä perittävän aterian hinta on vähintään vuoden 2023 ravintoedun verotusarvon mukainen.

Päätöksen mukainen ateriahinta edellyttää kaupungin henkilöstökortin esittämistä.

Kaupungin palveluksessa olevat harjoittelijat saavat aterian henkilöstöltä perittävällä hinnalla. Tällöin tulisi menetellä niin, että heille annetaan haltijakohtainen henkilöstökortti ruokailua varten. Toimiala, virasto tai liikelaitos maksaa tässä tapauksessa ateriasta subvention.

Kaupunginhallituksen hyväksymien henkilöstöruokailun periaatteiden mukaan kaupungin henkilöstöruokailu toteutetaan alla mainitun ensisijaisuusjärjestyksen mukaan seuraavasti:

a) kaupungin kilpailuttamat henkilöstöravintolat tai Palvelukeskus Helsingin tarjoama henkilöstölounas

b) kaupungin sopimusravintolat

c) käytetään lounasseteleitä.

This decision was published on 21.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marjo Kuosa, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 82626

marjo.kuosa@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja