Toimivallan siirtäminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla itäisen nuorisotyöalueen eräille nuorisotaloille S-Business -kortin hankinnassa

HEL 2022-015379
More recent handlings
§ 5

S-Business yhteiskäyttökorttien hankkiminen kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan Kaakkoiselle nuorisotyöyksikölle

Nuorisotyön aluepäällikkö

Päätös

Itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti hankkia S-Business-kortit seuraaville itäisen nuorisotyön toimipaikoille

Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö – Kaakkoinen nuorisotyö

Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö – Herttoniemen nuorisotila

Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö – Roihuvuoren nuorisotila

Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö – Kulttuurilabra

Kaakkoinen nuorisotyöyksikkö – Laajasalon nuorisotila

Lisäksi itäisen nuorisotyön aluepäällikkö päätti poistaa käytöstä aiemmin myönnetyt kortit toimipaikkojen: Herttoniemenranta, nuorisotalo 1, 2 ja 3 sekä KUVA/Kettutie, nuorisotalo osalta, ja jättää voimaan kortin: Nuorisoneuvosto, Nuorten ääni.

Päätöksen perustelut

Kaakkoisessa nuorisotyöyksikön tilat ja nimikkeet ovat uudistuneet ja vanhat kortit eivät enää vastaa uusia tiloja. Lisäksi yksikköön tulee uutena alueena Laajasalo, jonne tarvitaan kortti.

Tarve korteille on työtehtäviin liittyvissä tilanteissa, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta laskulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän (18.5.2022, § 106) hallintosäännön 20 luvun 8 §:n mukaan hankintavaltuuksia ei voida siirtää työsuhteessa olevalle. Mikäli toimialan tai liikelaitoksen toiminnan tarkoituksenmukaisen hoitamisen kannalta on tarpeen antaa työsuhteessa olevalle henkilölle oikeus toteuttaa hankintoja, voi viranhaltija oikeuttaa alaisensa työsuhteessa olevan henkilön toteuttamaan hankintoja viranhaltijan vastuulla.

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta.

Maksu- ja asiakaskorttien myöntämisen periaatteet ja prosessi Kuvassa, Kuvan toimintaohje 19.2.2021.

This decision was published on 30.12.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Heidi Mäkinen, johdon assistentti, puhelin: 09 310 71559

heidi.makinen@hel.fi

Decisionmaker

Heidi Hållman
vs. itäisen nuorisotyön aluepäällikkö