Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkan korvaaminen toimialoille ja virastoille vuonna 2023

HEL 2022-015397
More recent handlings
§ 4

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkan korvaaminen toimialoille ja virastoille vuonna 2023

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2023 varatuista nuorten kesätyöntekijöiden määrärahoista käytettäväksi Nordjobb-työntekijöiden palkkaamiseen kesätöihin seuraavat summat. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta ohjeistetaan erikseen menettelytavoista kesätyöntekijöiden palkkojen maksamisessa.

Kaupunginkanslia

 • Hallinto-osasto, Oikeuspalvelut, 4 365 euroa (2 palkkakuukautta)
 • Viestintäosasto, Ulkoinen viestintä, 9 818 euroa (3 palkkakuukautta)
 • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, ruotsinkieliset palvelut, Småbarnspedagogik 37 938 euroa (13 palkkakuukautta)

 • toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Savoy-teatteri / Espan lava: kulttuurituottajan tehtävät 19 636 euroa (5 palkkakuukautta ilman ilta-, viikonloppu- ja kokemuslisiä) sekä äänimestarin tehtävät 15 863 euroa (5 palkkakuukautta ilman ilta-, viikonloppu- ja kokemuslisiä).

 • toimintoalue 182910 kulttuuri

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

 • Kivelän seniorikeskus, osasto 4, osasto 22 ja päivätoiminta Solstrålen 19 725 euroa (yhteensä 7,5 palkkakuukautta)
 • Koskelan seniorikeskus, osastot C 5 ja F 2: 7 170 euroa (4 palkkakuukautta)
 • Myllypuron seniorikeskus 12 278 euroa (4 palkkakuukautta)
 • Majparkens serviceenhet 10 781 euroa (4 palkkakuukautta)
 • Elovägens boendeenhet 5 390 euroa (2 palkkakuukautta)
 • Andelslagsvägens boende 5 390 euroa (2 palkkakuukautta)
 • Octavens serviceenhet 5 390 euroa (2 palkkakuukautta)
 • Treklangens serviceenhet 5 390 euroa (2 palkkakuukautta)

Kustannukset ovat yhteensä 159 135 euroa sisältäen palkan, sivukulut ja lomarahan. Työsopimukseen lisättävistä tiliöintitiedoista ohjeistetaan erikseen esihenkilöitä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosaston määrärahoihin on varattu 1,05 miljoonan euron määräraha 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen kaupungille kesäksi 2023. Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille. 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään määrärahaa 817 096 ja kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 85 163 euroa.

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen määrärahaa jäi käytettäväksi 147 741 euroa. Henkilöstöjohtaja päätti kuitenkin myöntää Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 159 135 euroa, koska kesätyömäärärahoja jää vuosittain käyttämättä.

Hakemuksia tuli neljältä toimialalta ja virastolta yhteensä 13. Nordjobb-kesätyöntekijöitä voidaan palkata neljän toimialan / viraston kohteisiin yhteensä noin 25 työntekijää korkeintaan kolmen kuukauden työsuhteisiin.

This decision was published on 13.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja