Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin kesälle 2023

HEL 2022-015398
More recent handlings
§ 3

Rahoituksen myöntäminen toimialoille ja virastoille 16−17-vuotiaiden sekä kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkakustannuksiin kesälle 2023

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti myöntää vuodelle 2023 varatuista määrärahoista 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttävien nuorten palkkaamiseen seuraavat summat. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta ohjeistetaan erikseen menettelytavoista kesätyöntekijöiden palkkojen maksamisessa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, 179 395 euroa sekä kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen 28 094 euroa.

 • toimintoalue 181410, varhaiskasvatus ja esiopetus
 • toimintoalue 181450, ruotsinkieliset palvelut
 • toimintoalue 181480, hallinto- ja tukipalvelut

Kaupunginkanslia, 11 533 euroa sekä kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen 2 809 euroa.

 • toimintoalue 189818, kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristön toimiala, 14 095 euroa.

 • toimintoalue 182810, maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • toimintoalue 182820, rakennukset ja yleiset alueet
 • toimintoalue 182830, palvelut ja luvat
 • toimintoalue 182880, hallinto- ja tukipalvelut
 • toimintoalue 182890, tekniset

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, 345 975 euroa sekä kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen 11 238 euroa.

 • toimintoalue 182910, kulttuuri
 • toimintoalue 182930, nuoriso

Sosiaali-, terveys ja pelastustoimialan laskennallinen osuus on yhteensä 253 370 euroa, josta pelastuslaitoksen osuus on 20 077 euroa, sekä lisäksi kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevien 16−29-vuotiaiden palkkaamiseen 43 022 euroa.

Lisäksi henkilöstöjohtaja päätti myöntää kaupunginkanslialle 12 728 euroa työhönvalmentajan palkkaamiseen. Työhönvalmentaja toimii kesätyöntekijänä, joka tarjoaa valmennusta kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitseville 16−29-vuotiaille kesätyöntekijöille. Työhönvalmentajan hallinnollinen esihenkilö on kaupunginkansliassa, mistä myös työhönvalmentajan palkka maksetaan. Työnjohdollisesti työvalmentaja kuitenkin sijoittuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle Tuetun työllistymisen palveluun.

Kustannukset ovat yhteensä 902 259 euroa sisältäen palkat, sivukulut ja lomarahan. Työsopimukseen lisättävistä tiliöintitiedoista ohjeistetaan erikseen esihenkilöitä.

Päätöksen perustelut

Kaupunginkanslian henkilöstöosasto on varannut 1,05 miljoonan euron määrärahan 16−17-vuotiaiden kesätyöntekijöiden palkkaamiseen toimialoille ja virastoille kesäksi 2023. Määrärahaa kesätyöntekijöiden palkkaamiseen myönnetään vain kaupungin toimialoille ja virastoille, ei liikelaitoksille. Rahoituksella palkataan 16 ja 17 vuotta kalenterivuoden aikana täyttäviä, peruskoulun suorittaneita kesätyöntekijöitä. Lisäksi määrärahasta on varattu kiintiö Nordjobb-kesätyöntekijöille sekä kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitseville 16−29-vuotiaille kesätyöntekijöille.

Rahoitushakemuksia tuli viideltä toimialta ja virastolta. 902 259 euron suuruisella rahoituksella on tarkoitus palkata yhteensä noin 685 kesätyöntekijää, joista noin 60 on kohdennettua tukea työllistymiseen tarvitsevia 16−29-vuotiaita.

Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen jää käytettäväksi 147 741 euroa. Henkilöstöjohtaja päätti kuitenkin myöntää Nordjobb-kesätyöntekijöiden palkkaamiseen 159 135 euroa, koska kesätyömäärärahoja jää vuosittain käyttämättä.

This decision was published on 13.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Emmi Korvola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36593

emmi.korvola@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja