Vahingonkorvaus, henkilövahinko, 26.11.2022, Rastila Camping, Karavaanikatu 4

HEL 2022-015504
More recent handlings
§ 12

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Liikuntajohtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close