Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Malmi 2, sosiaalityöntekijä (viransijaisuus), työavain SOTE-01-1033-22

HEL 2022-015569
More recent handlings
§ 2
This decisionmaker is no longer active

Sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttämättä jättäminen, lastensuojelun avohuollon sosiaalityö, Malmi 2, SOTE-01-1033-22

Johtava sosiaalityöntekijä

Päätös

Johtava sosiaalityöntekijä päätti jättää sosiaalityöntekijän viransijaisuuden (vakanssinumero 039261, toimintayksikkö 395220, työpiste 100160) täyttämättä kelpoisuusehdot täyttävien ja soveltuvien hakijoiden puuttumisen vuoksi.

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus julistetaan haettavaksi uudelleen myöhemmin.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän viransijaisuus tuli avoimeksi 1.1.2023.

Viransijaisuus on ollut haettavana 28.12.2022 – 13.1.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa ajalle.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on toimia lastensuojelun avohuollon sosiaalityössä lapsen asioista vastaavana sosiaalityöntekijänä ja johtaa asiakaslapsen lastensuojelun asiakasprosessia.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista. Tehtävässä tarvitaan kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Lisäksi edellytettiin hyviä yhteistyö- ja dokumentointitaitoja. Eduksi luettiin lastensuojelun työkokemus.

Määräajassa ei saapunut yhtään hakemusta.

This decision was published on 24.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Silja Remes, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58699

silja.remes@hel.fi

Decisionmaker

Silja Remes
johtava sosiaalityöntekijä