Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2023-000013
More recent handlings
§ 3

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Johtava ylihammaslääkäri

This decision was published on 16.02.2024

Close