Palkasta päättäminen, tuplavuorojen tekemisestä maksettava korvaus, sosiaali- ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki

HEL 2023-000222
More recent handlings
§ 6

Tuplavuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa aiempaa ns. tuplavuoroa koskevaa ohjetta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä palvelukeskuksen puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa. Tuplavuorokorvauksen suuruus ajalla ajanjaksolla 16.1.2023 – 24.9.2023 on edelleen 150 euroa / kerta.

Päätöksen perustelut

Aiempi päätös ns. tuplavuorosta 150 euron korvauksella on päättymässä 15.1.2023. Päätöstä on tarpeen jatkaa määräaikaisesti.

Tuplavuorosta maksettavan korvauksen tarkoitus on helpottaa tilanteita, joissa sijaisia ei ole saatu ja joissa toimintojen pitäminen käynnissä on välttämätöntä normaalin palvelutarpeen takia.

Muutoin tuplavuoroa koskeva ohje säilyy ennallaan.

This decision was published on 16.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 31076

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja