Palkasta päättäminen, ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettava korvaus, sosiaali- ja terveystoimiala sekä Palvelukeskus Helsinki

HEL 2023-000223
More recent handlings
§ 5

Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksettava korvaus sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti jatkaa ylimääräisistä vuoroista maksettavan korvauksen voimassaoloa seuraavasti: Ylimääräisten työvuorojen tekemisestä maksetaan korvausta jaksotyössä myös työaikajakson 13/23 loppuun eli ajanjaksolla 16.1.2023 – 24.9.2023.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ja Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa. Ylimääräisen työvuoron korvauksena ko. työaikajaksolla maksetaan 150 € / ylimääräinen työvuoro. Korvausta maksetaan enintään kolmesta ylimääräisestä vuorosta per työaikajakso.

Päätöksen perustelut

Palveluiden järjestäminen ja turvaaminen sosiaali- ja terveystoimialalla sekä Palvelukeskus Helsingin puhelin- ja hyvinvointipalvelujen hoivapalveluissa on haasteellista edelleen jatkuvan koronan ja koronapalautumiseen liittyvän hoito- ja palveluvelan hoitamisen vuoksi.

Toiminnan turvaamiseksi, poikkeuksellisissa olosuhteissa työntekijöiltä tiedustellaan työvuorosuunnitelmia laadittaessa ja tiedustellaan vielä ennen työvuorolistan vahvistamista mahdollisuutta tehdä vapaaehtoisesti ylimääräisiä työvuoroja. Ylimääräinen työvuoro voidaan sopia myös työvuorolistan vahvistamisen jälkeen eli tehdä työvuorolistan muutos. Jaksoilta syntyvät ylityöt korvataan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Ylimääräisen työvuoron korvaus maksetaan ylityökorvausten lisäksi. Ylimääräisen työvuoron korvauksen maksaminen perustuu virka- ja työehtosopimuksen ulkopuolisena ns. harkinnan varaisena korvauksena työnantajan tilannekohtaiseen harkintaan.

Korvauksen maksaminen ei muodosta vakiintunutta käytäntöä. Ylimääräisen työvuoron lisää sovelletaan jaksotyötä tekeviin, joiden palvelussuhde Helsingin kaupunkiin on voimassa vähintään koko yksittäisen työaikajakson.

This decision was published on 13.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 31076

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja