Hankinta, optio, ohjelmistorobotiikkapalvelu, Taloushallintopalveluliikelaitos

HEL 2023-000231
More recent handlings
§ 4

Optiokauden käyttöönotto taloushallintopalveluliikelaitoksen ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevassa sopimuksessa

Toimitusjohtaja

Päätös

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja päätti ottaa käyttöön ohjelmistorobotiikkapalvelua koskevan yhden (1) vuoden mittaisen optiokauden ajalle 21.4.2023- 20.4.2024. Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 65 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toimitusjohtaja on tehnyt päätöksen ohjelmistorobotiikkapalveluiden hankinnasta (22.3.2021, § 6). Päätöksen hankintakautta voidaan jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella.

This decision was published on 20.01.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Jarkko Siren, kehittämispäällikkö, puhelin: +358931027676

jarkko.siren@hel.fi

Decisionmaker

Anniina Kitula
toimitusjohtaja