Vainajan tietojen luovutus, potilasasiakirjat

HEL 2023-000350
More recent handlings
§ 28

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Seniorikeskusten johtaja

This decision was published on 15.02.2024

Close