Kokoonpanon muutos, liittyminen perussuomalaisten valtuustoryhmään, Rydman Wille

HEL 2023-000625
More recent handlings
Case 4. / 24 §

Anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp

Helsinki City Council

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade den i bilagan ingående anmälan om att en ledamot ansluter sig till Sannfinländarnas fullmäktigegrupp och gruppens meddelande om godkännande.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Close

Enligt 30 kap. 1 § i förvaltningsstadgan kan ledamöterna bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska enligt 30 kap. 2 § i förvaltningsstadgan skriftligen anmäla detta för fullmäktige. Till anmälan om anslutande ska fogas ett skriftligt godkännande av gruppen. Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktigegrupp, ska gruppen skriftligen anmäla detta för fullmäktige.

Till stadsfullmäktige har 16.1.2023 lämnats en anmälan om anslutande till en fullmäktigegrupp och ett skriftligt godkännande av gruppen.

Close

This decision was published on 08.02.2023

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Close

Presenter information

Stadsfullmäktiges ordförande

Ask for more info

Pilvi Ainola, förvaltningsexpert, telefon: 09 310 38460

pilvi.ainola(a)hel.fi

Attachments

1. Ilmoitus 16.1.2023, liite liittymis- ja hyväksymisilmoitus

The decision documents refer to appendices that are not available online. The City of Helsinki does not publish any appendices that contain confidential information, information that could compromise the protection of privacy or documents that cannot be made available in an electronic format due to technical reasons. (Act on the Openness of Government Activities 621/1999, Information Society Code 917/2014, Data Protection Act 1050/2018, Act on the Processing of Personal Data in Social and Health Care 703/2023,  Act on Public Procurement and Concession Contracts 1397/2016). You can also request decision documents from the City of Helsinki Registrar's Office.