Vastauspyyntö, Ojala Mauno, hakemus, päätös iltapäivätoimintaan osallistumisesta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo lautakunta

HEL 2023-001061
More recent handlings
§ 64

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 32 k)

Perusopetusjohtaja