Paikallinen sopimus, eläinlääkärit, järjestelyerä, kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2023-001338
More recent handlings
§ 9

Eläinlääkäreiden järjestelyerän kohdentaminen 1.1.2023 lukien

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti lääkärisopimuksen liitteen 5 mukaisen järjestelyerän kohdentamisesta

Päätöksen perustelut

Paikallisen järjestelyerän neuvottelujen lopputuloksena saavutettiin neuvottelutulos järjestelyerän kohdentamisesta.

Päätettiin korottaa kaupunkiympäristötoimialalla työskentelevien valvontaeläinlääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa 1.1.2023 lukien 57,24 euroa/kk.

This decision was published on 02.02.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marianne Leskinen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 31076

marianne.leskinen@hel.fi

Decisionmaker

Nina Gros
henkilöstöjohtaja